Multimedia

Architektura przedromańska

Do najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych kwestii związanych z przedromańską architekturą Wawelu należy problem jej da…więcej

Architektura romańska

Opisane budowle przedromańskie i romańskie wzniesiono w czasie od początku XI do połowy wieku XII. Okres rozbicia dzielnicowego …więcej